Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

  • Home
  • ถ้ำเขาวง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ถ้ำเขาวง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ถ้ำเขาวง ผจญภัยกลุ่มถ้ำสวยของ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จันทบุรีเป็นเมืองเก่าทีมีธรรมชาติอันโดดเด่นหลายอย่างทั้งทะเล ป่าไม้ เพชรพลอย ผลไม้ และประวัติศาสตร์ มาเที่ยวเมืองจันทบุรีจึงได้สัมผัสครบทุกบรยากาศ โดยเฉพาะคนชอบเที่ยว อุทยานแห่งชาติ ผืนป่าเมืองจันทน์มี อุทยานแห่งชาติ ให้เที่ยวธรรมชาติกันหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ที่มีน้ำตกเขาชะเมา และถ้ำเขาวงเป็นไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด คุณอาจเริ่มต้นเที่ยวถ้ำเขาวงก่อนเป็นแห่งแรกก็ได้ ถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าใหม่ในบริเวณเขาวง ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนที่มีการค้นพบโพรงถ้ำน้อยใหญ่กว่า 80 แห่ง แต่ปัจจุบันสามารถเปิดให้เที่ยวชมได้ประมาณ 16 แห่ง โดยทางอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ได้แบ่งการเที่ยวถ้ำออกเป็น 3 โซน…

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา- เขาวง จังหวัดจันทบุรี

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เป็นแหล่งกำเนินของลำน้ำประแสร์ แม่น้ำ สายหลักของจังหวัดระยอง มีพื้นที่ประมาณ ๘๓ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และอำเภอแก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี สถานที่น่าสนใจในบริเวณอุทยานฯ ได้แก่ ถ้ำเขาวง อยู่บ้านเขาวงกต ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งเขาหินปูน และป่าดงดิบ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ต้นจันทน์ผา ซึ่งปัจจุบันนี้นับเป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจมาก สัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่ คือ เลียงผา จุดเด่น ของที่นี่คือมีการสำรวจพบถ้ำถึง ๘๐ กว่าแห่ง ถ้ำที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว…