Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

  • Home
  • อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ดูพลอยตลาดพลอยอำเภอบ่อไร่ ตราด

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ดูพลอยตลาดพลอยอำเภอบ่อไร่ ตราด

ตลาดพลอย ที่ผ่านมาตลาดพลอยในอำเภอบ่อไร่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิต พลอยแดง หรือทับทิมสยาม ตลาดพลอยที่น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดพลอยหัวทุ่ง ตลาดพลอยบ้านสระใหญ่ ตลาดพลอยหนองบอน เป็นต้น โดยในแต่ละวัน ตลาดพลอยแต่ละแห่ง จะเริ่มเปิดให้มีการซื้อขายช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ปัจจุบันตลาดพลอยในเขตอำเภอบ่อไร่ประสบปัญหาในเรื่องหาแหล่งพลอยได้ยากจึงทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายพลอยซบเซาลง ถ้านักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปซื้อพลอย หรือชมสภาพโดยทั่วๆ ไปของตลาดพลอยนั้น ยังพอมีเหลือให้ชม และซื้ออยู่บ้าง น้ำตกเขาสลัดได ไปตามถนนสายจินตกานนท์ (แสนตุ้ง-บ่อไร่) กิโลเมตรที่ ๒๕ มีทางแยกซ้ายไปน้ำตกเขาสลัดได ระยะทาง ๗ กิโลเมตร…