Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

  • Home
  • น้ำตกธารทอง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดลำปาง

น้ำตกธารทอง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดลำปาง

น้ำตกธารทอง สวย สะดวก ใกล้ตัวเมืองพะเยา นอกจากน้ำตกปูแกงในจังหวัดเชียงราย และน้ำตกวังแก้วในลำปางแล้ว อุทยานแห่งชาติดอยหลวงยังมีน้ำตกหินปูนอันสวยงามให้เที่ยวชมกันอีกแห่งหนึ่งคือ น้ำตกธารทอง น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอวังเหนือของจังหวัดลำปาง ติดกับทางหลวงหมายเลข 120 เส้นทาง พะเยา-ลำปาง-เชียงใหม่ น้ำตกธารทองจึงเป็นน้ำตกสวยที่เที่ยวสะดวกสุด และเที่ยวต่อเนื่องไปยังพะเยาได้อย่างสะดวกสบาย น้ำตกธารทอง เป็นน้ำตกที่เที่ยวสะดวกแม้จะตั้งอยู่ในป่าใหญ่ จากทางหลวงหมายเลข 120 เลี้ยวเข้าไปไม่ไกลก็จะพบลานจอดรถ จากนั้นเดินเพียงไม่กี่ก้าวก็จะพบน้ำตกธารทองแล้ว น้ำตกธารทองเป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กลดหลั่นเป็นชั้นๆ หลายสิบชั้นรวมกันสูงประมาณ 30 เมตร บริเวณน้ำตกร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้ และมีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำประมาณ 4-5 แอ่ง สายน้ำเย็นสบายจึงเหมาะแก่การพักผ่อนเล่นน้ำ…

น้ำตกวังแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดลำปาง

น้ำตกวังแก้ว น้ำตกหินปูนที่สวยที่สุดของลำปาง แม้อุทยานแห่งชาติดอยหลวงจะได้ชื่อว่าเป็นอุทยานฯ ของทางฝั่งเชียงราย แต่ด้วยพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยหลวงที่มีบางส่วนครอบคลุมมาถึงจังหวัดพะเยา และลำปาง ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งของสองจังหวัดนี้ได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือ น้ำตกวังแก้ว น้ำตกหินปูนที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามที่สุดในจังหวัดลำปางแห่งนี้ น้ำตกวังแก้ว ตั้งอยู่ภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวงที่ 1 (วังแก้ว) ในเขตอำเภอวังเหนือของจังหวัดลำปาง จากลานจอดรถเดินไปตามเส้นทางไม่ไกลประมาณ 300 เมตร ผ่านป่าอันร่มรื่นไปก็จะพบกับ น้ำตกวังแก้ว ลักษณะเป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ว่ากันว่าหากนับจำนวนชั้นของน้ำตกจะนับได้ราว 110 ชั้น เลยทีเดียว และหากนับเพียงชั้นใหญ่ๆ ก็จะเหลือเพียง 7-8 ชั้นเท่านั้น น้ำตกแห่งนี้มีสายน้ำไหลตลอดปี ต้นน้ำมาจากแนวเขาผีปันน้ำ…

น้ำตกปูแกง จังหวัดเชียงราย

น้ำตกปูแกง น้ำตกหินปูนหนึ่งเดียว ในเชียงราย อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเชียงราย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน และมียอดดอยหลวงเป็นขุนเขาที่มีความสูงที่สุดคือ 1,694 เมตร จากระดับน้ำทะเล นอกจากจะเด่นในด้านภูเขาสวยแล้ว ภายในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ก็ยังมีน้ำตกอันงดงามให้เที่ยวชมกันอยู่หลายแห่ง แต่สำหรับน้ำตกยอดนิยมที่มีความสวยงาม และเที่ยวสะดวกสุดของอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ก็คือ น้ำตกปูแกง น้ำตกหินปูนที่ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้น และหากคุณมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ภูชี้ฟ้า น้ำตกปูแกงแห่งนี้สามารถแวะเที่ยวชมได้ระหว่างการเดินทาง น้ำตกปูแกงตั้งตามชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ ส่วนลักษณะน้ำตกปูแกงเป็นน้ำตกขนาดกลางที่เกิดจากการทับถมของตะกอนหินปูนปะปนมากับกระแสน้ำเมื่อตะกอนเกาะตามหินผาจึงเกิดเป็นหินงอกหินย้อยที่สวยงาม น้ำตกปูแกง มีทั้งหมด 9 ชั้น ชั้นที่สวยที่สุดคือ ชั้นที่ 9…