Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

อุทยานศรีเวียง ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าพัฒนา เป็นสวนสาธารณะริมเส้นทางระหว่างทางไปอุทยานแห่งชาติภูเวียง มีพื้นที่ ๒๕ ไร่ ฉากหลังเป็นเทือกเขาภูเวียง บริเวณภายในจัดทำเป็นสวนพักผ่อน สวนสุขภาพ มีโขดหิน น้ำาตก บ่อน้ำ สวนหย่อม สนามนั่งเล่น ไดโนเสาร์จำลอง เรียงรายทั่วบริเวณนับร้อยตัว บางตัวสามารถร้องได้ เคลื่อนไหวได้ คล้ายของจริง เป็น ไดโนเสาร์ที่มีการค้นพบฟอสซิลในภาคอีสาน การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปอุทยานแห่งชาติภูเวียง โดยเดินทางจากขอนแก่นถึงอำเภอภูเวียง ระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร และเดินทางจากตัวอำเภอต่อไปอีก ๗ กิโลเมตร อุทยานศรีเวียงจะอยู่ด้านซ้ายมือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อุทยานแห่งชาติภูเวียง โทร. ๐ ๔๓๓๕ ๘๐๗๓ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดขอนแก่นและกรมทรัพยากรธรณี เพื่อศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีแก่สาธารณชน อาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนบริการ ส่วนวิชาการ และส่วนนิทรรศการ โดยในห้องจัดแสดง นิทรรศการ แบ่งพื้นที่แสดงเป็นการกำเนิดโลก หิน แร่ […]