Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่เที่ยวอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วัดปงยางคก มีวิหารพระแม่เจ้าจามเทวีซึ่งเป็นวิหารไม้เก่า […]