เที่ยวอนุสรณ์สถานแห่งชาติ วัดพึชอุดม อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลคูคต บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตบรรจบกับถนนพหลโยธิน มีเนื้อที่ประมาณ ๓๘ ไร่ อยู่ในความดูแลของกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นทั้งอนุสรณ์สถานเทิดทูน วีรกรรมบรรพบุรุษไทยที่ได้ใช้สติปัญญา ความสามารถตลอดจนเลือดเนื้อและชีวิตเข้าปกป้องผืนพสุธามาตุภูมิแห่งนี้ไว้ และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดจนเหตุการณ์รบครั้งสำคัญของไทย และสงครามที่กองทัพไทยได้ไปปฏิบัติการรบในต่างประเทศ อาทิสงครามเวียดนาม สงครามเกาหลี โดยใช้หุ่นจำลองเหตุการณ์และ ภาพถ่าย มีห้องจัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบเครื่องหมายยศของทหารทุกยุคสมัย ดินจากสมรภูมิรบที่สำคัญ ด้านหน้าอาคารประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ แกะสลักด้วยหินอ่อนขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง และที่น่าสนใจมาก คือ อาคารภาพปริทัศน์แสดงภาพจิตรกรรมอันงดงามบนผนังโค้งวงกลม เรื่องราวจากสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันประกอบเสียง คำบรรยาย รวมความยาวโดยรอบถึง ๙๐ เมตร ด้านนอกจัดแสดงวัตถุยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ปลดประจำการ เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (หมู่คณะต้องการผู้บรรยายควรติดต่อล่วงหน้า) โทร. ๐ ๒๕๓๒ ๑๐๒๑ การเดินทาง สามารถใช้บริการรถประจำทางสาย ๒๙, ๓๔, ๓๙, …

เที่ยวอนุสรณ์สถานแห่งชาติ วัดพึชอุดม อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี Read More »