Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ห้วยแม่ขมิ้น

  • Home
  • น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น สวรรค์ 7 ชั้น แห่งศรีสวัสดิ์ อำเภอศรีสวัสดิ์ได้รับการยกย่องว่าเป็นดินแดนแห่งผืนป่า และสายน้ำของกาญจนบุรี ภายในอำเภอแห่งนี้จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับสายน้ำอยู่หลายแห่ง เช่น ทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ น้ำตกเอราวัณ และน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำตกที่มีความสวยงามสามารถเที่ยวชมได้อย่างสะดวกถึง 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นได้รับการยกย่องว่าสวยงามราวกับเป็นสายน้ำที่ไหลลงมาจากสรวงสวรรค์เลยทีเดียว น้ำตกแม่ห้วยขมิ้น เป็นน้ำตกหินปูนมีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นตั้งอยู่กลางป่าหนาแน่น มีแอ่งน้ำสีมรกตให้เล่นน้ำ ทุกชั้นจึงมีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อน โดยน้ำตกแต่ละชั้นมีชื่อเรียกอย่างไพเราะ ได้แก่ดงว่าน ท่าขมิ้น วังหน้าผา ฉัตรแก้ว ไหลจนหลง ดงผีเสื้อ…

น้ำตกผาตาด อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกผาตาด น้ำตกสวยเย็น ใกล้บ่อน้ำร้อน น้ำตกผาตาดแห่งนี้ จะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ของอำเภอศรีสวัสดิ์ แต่เส้นทางการไปเที่ยวสะดวกสุดคือจากทางหลวงหมายเลข 323 ในอำเภอทองผาภูมิ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับอำเภอศรีสวัสดิ์ฝั่งตะวันตก น้ำตกผาตาดแห่งนี้จึงนิยมจัดเที่ยวควบคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ของทองผาภูมิ เช่น บ่อน้ำร้อนหินดาด และปางช้างบ้านพุถ่อง น้ำตกผาตาด ตังอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับบ่อน้ำพุร้อนหินดาด แต่น้ำตกจะต้องขับรถไปอีกหน่อย จากนั้นถึงลานจอดรถเดินไปเพียง 200 เมตร ก็จะพบกับน้ำตกผาตาด น้ำตกผาตาดนับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เกิดจากลำห้วยเล็กๆ บนเทือกเขากะลา ส่วนตัวน้ำตกเป็นน้ำตกหินปูน 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นยังแบ่งเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยลดหลั่นกันอีกมากมายนับสิบ และในบริเวณน้ำตกยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ตั้งกระจายอยู่ตามชั้นหินมากมาย…

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามของจังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะเป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ มีเอกลักษณ์ตรงที่สายน้ำที่ไหลผ่านลำห้วยแม่ขมิ้นแล้วลดหลั่นไปตามเชิงชั้นหินปูน ต้นน้ำของน้ำตกไหลาจากเทือกเขากะลา ซึ่งเป็นป่าดิบเขาแล้งทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ และไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ มีน้ำตลอดทั้งปี น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นแบ่งออกเป็น 7 ชั้น  แต่ละชั้นก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความสวยงามของประติมากรรมทางธรรมชาติ ได้แก่ ชั้น 1 ดงว่าน ชั้น 2 ม่านขมิ้น ชั้น 3 วังหน้าผา ชั้น 4 ฉัตรแก้ว ชั้น 5 ไหลจนหลง ชั้น…