Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้ ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านกะ […]