Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หอเกียรติภูมิรถไฟ ตั้งอยู่ด้านเหนือของสวนจตุจักรใกล้บริเวณลานจอดรถเอนกประสงค์ประตู ๒ (ตรงข้ามสวนรถไฟ) ถนนกำาแพงเพชร ๓ เป็นอาคารเก่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ๓๐ ปีมาแล้วเพื่อใช้เป็นที่เก็บขบวนรถไฟพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ และหัวรถจักรประวัติศาสตร์บางคัน ต่อมาได้ถูกปิดไประยะหนึ่ง ภายหลังได้รับการปรับปรุง และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นสถานที่รวบรวมและให้ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟ มีการจัดแสดงรถจักรไอน้ำ รถจักรจำลอง ขบวนรถไฟเล็กขนาดต่างๆ ภาพถ่าย และภาพวาดเกี่ยวกับเกียรติภูมิของการรถไฟโลก รวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ อีกมากมาย เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปิดวันจันทร์-ศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียดได้ที่ “ชมรมเรารักรถไฟ” คุณจุลศิริ วิรยศิริ ผู้อำนวย การหอเกียรติภูมิรถไฟ โทร. ๐๘ ๑๖๑๕ ๕๗๗๖ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บนพื้นที่ ๕ ไร่ เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากพระราชปรารภในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินของเด็กไทย และจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวของชาวกรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครจึงได้ถือกำเนิดขึ้น เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการ ๓ หลัง […]