หลวงพ่อเพชร

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิจิตร

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิจิตร

งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานกาชาดพิจิตร จัดบริเวณวัดท่าหลวง กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพ่อเพชร การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงมหรสพ การออกร้านเหล่ากาชาด นิทรรศการส่วนราชการและเอกชน ขบวนรถบุปผาชาติจากทุกอำเภอ การแข่งกีฬาพื้นบ้าน การแสดงแสงเสียง “บารมีหลวงพ่อเพชร” ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๒๖๗๕-๖ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๑๖๑๑ งานประเพณีแข่งเรือยาวพิจิตร จังหวัดพิจิตรมีการแข่งเรือประเพณีมาเป็นเวลานานแล้วเพราะมีธรรมเนียมว่า วัดใดถ้าจัดงานปิดทองไหว้พระแล้วก็จะต้องจัดงานแข่งเรือควบคู่กันไปด้วย จัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี ในงานมีการแข่งเรือประเพณี การประกวดขบวนแห่เรือ การประดับประดาริ้วขบวนต่างๆ สวยงามน่าชม บริเวณแม่น้ำน่านหน้าวัดท่าหลวง งานประเพณีกำฟ้า เป็นประเพณีสำคัญของชาวบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม ซึ่งชาวไทยพวนถือปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งกำหนดจัดงานในวันขึ้น ๒ ค่ำและ ๓ ค่ำ เดือน ๓ (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ของทุกปี เพื่อแสดงความเคารพบูชาเทวดาและพระมหากษัตริย์ เมื่อถึงวันกำฟ้าชาวไทยพวนจะกลับมายังบ้านของตนเพื่อร่วมทำบุญกับญาติพี่น้อง พบปะสังสรรค์ และเล่นกีฬาพื้นบ้าน วันมะม่วงดัง มะปรางเด่น ของดีอำเภอสากเหล็ก ชาวเกษตรกรทุกตำบลของอำเภอสากเหล็ก และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงาน “วันมะม่วงดัง …

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิจิตร Read More »

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วัดท่าหลวง เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๘ สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๑.๔๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองพิจิตร ตามประวัติเล่าว่า พระพิจิตรซึ่งเป็นเจ้าเมืองอยากได้พระประธานมาประดิษฐานที่เมืองพิจิตรในโอกาสที่ทัพกรุงศรีอยุธยาได้เดินทางผ่านเมืองพิจิตรเพื่อไปปราบขบถจอมทองเมืองเชียงใหม่ พระพิจิตรจึงได้ขอร้องแม่ทัพว่า เมื่อปราบขบถเสร็จแล้วให้หาพระพุทธรูปมาฝาก ดังนั้น เมื่อเสร็จศึกแล้ว แม่ทัพนั้นจึงได้อาราธนาพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรลงแพลูกบวบล่องมาทางแม่น้ำาปิงโดยฝากเจ้าเมืองกำแพงเพชรไว้ ต่อมาจึงได้อาราธนาหลวงพ่อเพชรมาประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถวัดนครชุมก่อน แล้วจึงย้ายมาประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดท่าหลวง อำาเภอเมืองพิจิตร จนถึงปัจจุบัน พระอุโบสถเปิดให้เข้านมัสการหลวงพ่อเพชรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๒๕๘๕, ๐ ๕๖๖๑ ๕๓๕๙, ๐๘ ๑๗๒๗ ๗๕๒๗ พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) เป็นสถานที่ทางราชการตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย เป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิต ภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม …

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร Read More »

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วัดสิงห์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลสามโคก การเดินทาง ใช้ถนนสายปทุมธานี – สามโคก ประมาณ ๓ กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาเข้าวัด เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งยังปรากฏเจดีย์ โบสถ์ วิหารเก่าแก่ ควรค่าแก่การศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี พระพุทธรูปสำคัญของวัดคือ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย สมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อเพชร) นอกจากนี้ยังมีโกศบรรจุอัฐิหลวงพ่อพญากราย ซึ่งเป็นพระมอญธุดงค์มาจำพรรษาที่วัดสิงห์ บนกุฏิของวัดมีพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาของเก่า ได้แก่ ตุ่มสามโคก แท่นบรรทมของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองสามโคก ใบลานอักษรมอญ ตู้พระธรรม และพระพุทธรูป การเข้าชมต้องขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดก่อน ด้านหน้าวัดสิงห์มีการขุดค้นพบโบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ซึ่งถือเป็นหลักฐานของการตั้งชุมชนมอญในสมัยแรกในบริเวณนี้นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตุ่มสามโคกเป็นภาชนะบรรจุที่ใหญ่ที่สุดซึ่งผลิตจากเตาแหล่งนี้ ต่อมาภายหลังชาวรามัญเมืองสามโคกได้เลิกร้างการผลิตไปโดยย้ายการผลิตไปที่เกาะเกร็ด เมืองนนทบุรี ซึ่งได้ขยายการผลิตตุ่มสามโคกขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้นำไปขายขึ้นล่องตามลำน้ำไปทั่วทุกภาค ก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยโอ่งลายมังกรจากราชบุรี ลักษณะตุ่มสามโคกมีเนื้อดินสีแดงส้มเหมือนสีอิฐหรือสีมันปู เนื้อภาชนะค่อนข้างหนา รูปทรงปากโอ่งแคบ คอโอ่งจะติดกับไหล่ มีลายยืดเป็นเส้นคู่ตรงไหล่ ตรงกลางตุ่มป่องกลม รูปทรงเตี้ยป้อม ปากและก้นโอ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ปัจจุบันหาดูตุ่มสามโคกของเก่า ได้ที่วัดสิงห์ วัดสามโคกและตุ่มสามโคกขนาดใหญ่ที่พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ พระนครที่กรุงเทพฯ …

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี Read More »

มะพร้าวเอนอ่าววกตุ่ม เกาะพะงัน สุราษฏร์ธานี

เส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายหาดตะวันตกนี้จะเริ่มจากท้องศาลามีถนนขนาดเล็กเลาะเลียบอ่าวในวก อ่าวปลายแหลม ไปเรื่อยๆจนถึงอ่าววกตุ่ม แถบนี้ท้องทะเลเป็นโคลนและค่อนข้างตื้นไม่เหมาะกับการเล่นน้ำทะเล  ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีป่าโกงกางขึ้นอยู่ทั่วไป   บางแห่งเป็นหาดขนาดเล็กและบังกะโลรวมทั้งรีสอร์ทขนาดใหญ่ตั้งอยู่บ้างแต่ไม่มากนักอย่างไรก็ดีบริเวณนี้กลับเป็นพื้นที่หมู่บ้านประมงชายฝั่งที่มีวิถีชีวิตของชาวประมงและอู่ต่อเรือขนาดเล็กของชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาถึงวิถีชาวเกาะได้อย่างดี ทั้งยังเป็นแหล่งที่ชาวบ้านมักออกแทงกุ้งในเวลากลางคืน ต่อวาย(การจับปลาหมึกยักษ์) ในเวลาใกล้รุ่งยามน้ำลด และหาหอยกลมในเวลากลางวันกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ในช่วงเวลาน้ำลง   การหาหอยกลมนี้เป็นวิถีชีวิตของผู้คนแถบนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า  ตายายโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านออกไปหาหอยในทะเล  ด้วยการเอาน้ำมันพืชใช้แล้วใส่ขวดแชมพูแล้วหยดลงไปบนผิวน้ำทะเล ทำาให้เห็นน้ำทะเลใสขึ้นสามารถมองทะลุลงไปถึงพื้น เบื้องล่างเห็นตัวหอยที่อยู่ตามหน้าดินจึงจับหอยขึ้นมาได้  หอยกลมนี้มีรสชาติ หวานอร่อยนำมาทำาอาหารได้หลายอย่าง เช่น  ผัดกะเพรา ผัดน้ำมันหอย ต้มกะทิและเอาเนื้อมาแกงกินได้ ในปีหนึ่งจะมีเทศกาลจับหอยกลมกัน 1 ครั้ง ประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงลมพัทธยาจะมีหอยชนิดนี้เข้ามามาก โดย อบจ.และเทศบาลร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวออกไปหาหอยกลมแข่งขันกันตามกรรมวิธีท้องถิ่นแล้วเอามาทำอาหารรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อยเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของอ่าววกตุ่ม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาระบบนิเวศด้วยการทิ้งซากปะการังเพื่อให้เป็นที่อยู่ของหอยกลมในพื้นที่ ที่จัดไว้และร่วมกันปลูกป่าชายเลน เป็นการรักษาระบบนิเวศและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับชาวบ้านรวมทั้งนักท่องเที่ยว ให้รู้รักษ์ธรรมชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย             นอกจากนี้ อ่าววกตุ่มยังมีต้นมะพร้าวเอนอายุ 100ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีโดยเฉพาะในหมู่ชาวต่างประเทศซึ่งมักจะท่องเที่ยวด้วยการอ่านไกด์บุ้คและบอกต่อๆ กันมามะพร้าวเอนต้นนี้จากสอบถามชาวบ้านได้ความว่าเห็นมันเอนมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ คาดว่าจะมีอายุเฉียดๆ 100 ปีก็เป็นได้ นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์น่าพิศวงน่าค้นหาเป็นอย่างยิ่งว่ามันเอนจนแทบจะติดกับพื้นน้ำแต่สามารถยืนยงคงกะพันผ่านคลื่นลมมรสุมมาถึงวันนี้ได้อย่างไร กล่าวกันว่ามะพร้าวต้นนี้มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาถ่ายภาพไปแล้วไม่น้อยกว่า  1 ล้านภาพสำหรับมุมที่สวยงามที่สุดจะเป็นมุมถ่ายภาพยามพระอาทิตย์ตกกับมะพร้าวเอนปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ที่ขึ้นชื่อที่สุดอย่างหนึ่งบนเกาะพะงันนอก จากนี้ยังมีอนุสาวรีย์หอยกลมตั้งอยู่ที่บริเวณหาดหินกองเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ที่ระลึกถึงหอยกลมซึ่งมีอยู่คู่วิถีชาวบ้านเกาะพะงันมาช้านานนอกจากแหล่งท่องเที่ยวชายหาดนี้แล้ว บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันของหาดวกตุ่ม …

มะพร้าวเอนอ่าววกตุ่ม เกาะพะงัน สุราษฏร์ธานี Read More »

Scroll to Top