หลวงพ่อเงิน

หลวงพ่อเขียน

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ขจรฟาร์ม ๑๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังงิ้ว ภายในฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศไว้ประมาณ ๑,๐๐๐ ตัว นอกจากนี้บริเวณรอบ ฟาร์มมีบ่อเลี้ยงจระเข้ นกยูง กวาง และมีผลผลิตจากไร่องุ่นในช่วงเดือนมีนาคม เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐ ๕๖๖๐ ๑๐๐๔-๖, ๐๘ ๙๙๖๐ ๒๑๘๑ การเดินทาง ขจรฟาร์มอยู่ห่างจากตัวเมืองพิจิตร ๕๗ กิโลเมตร ไปทางอำเภอตะพานหินถึงบ้านเขาทราย แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑ ไปอีก ๑๒ กิโลเมตร ถึงแยกบางมูลนาก-นครสวรรค์ เลี้ยวขวาไปตามทางเดียวกับเหมืองแร่ยิบซั่มอีก ๑๐ กิโลเมตร ถึงแยกบ้านโคกสนั่น-บ้านตลิ่งชัน จะมีป้ายฟาร์มนกกระจอก เลี้ยวขวาเข้าไปอีก ๗ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก ๓ กิโลเมตร ไร่องุ่นดงเจริญ ๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังงิ้ว อยู่ห่างจากขจรฟาร์ม ๑๕ กิโลเมตร ปลูกองุ่นพันธ์ดี …

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร Read More »

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน เดิมมีชื่อว่า “วัดวังตะโก” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเก่า สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร เป็นมณฑป ๒ ชั้น ชั้นบน ประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ซึ่งประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ท่านเคยจำาพรรษาอยู่ที่วัดนี้ ชั้นล่าง จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องปั้น ดินเผา ฯลฯ เปิดตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๕๖๖๖ ๙๑๑๑, ๐๘ ๙๘๕๖ ๙๑๙๒ การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๗ เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ ๘ กิโลเมตร วัดบ้านน้อย เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินในลักษณะประติมากรรมศิลปะจักสานด้วยเส้นลวดทองเหลืองของวัดบ้านน้อย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก สูง ๕ ศอก ๙ นิ้ว ใช้ระยะเวลาจัดสร้าง ๑ ปี ๙ เดือน …

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร Read More »

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วัดท่าหลวง เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๘ สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๑.๔๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองพิจิตร ตามประวัติเล่าว่า พระพิจิตรซึ่งเป็นเจ้าเมืองอยากได้พระประธานมาประดิษฐานที่เมืองพิจิตรในโอกาสที่ทัพกรุงศรีอยุธยาได้เดินทางผ่านเมืองพิจิตรเพื่อไปปราบขบถจอมทองเมืองเชียงใหม่ พระพิจิตรจึงได้ขอร้องแม่ทัพว่า เมื่อปราบขบถเสร็จแล้วให้หาพระพุทธรูปมาฝาก ดังนั้น เมื่อเสร็จศึกแล้ว แม่ทัพนั้นจึงได้อาราธนาพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรลงแพลูกบวบล่องมาทางแม่น้ำาปิงโดยฝากเจ้าเมืองกำแพงเพชรไว้ ต่อมาจึงได้อาราธนาหลวงพ่อเพชรมาประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถวัดนครชุมก่อน แล้วจึงย้ายมาประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดท่าหลวง อำาเภอเมืองพิจิตร จนถึงปัจจุบัน พระอุโบสถเปิดให้เข้านมัสการหลวงพ่อเพชรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๒๕๘๕, ๐ ๕๖๖๑ ๕๓๕๙, ๐๘ ๑๗๒๗ ๗๕๒๗ พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) เป็นสถานที่ทางราชการตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย เป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิต ภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม …

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร Read More »

Scroll to Top