หลวงพ่อเขียน

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ขจรฟาร์ม ๑๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังงิ้ว ภายในฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศไว้ประมาณ ๑,๐๐๐ ตัว นอกจากนี้บริเวณรอบ ฟาร์มมีบ่อเลี้ยงจระเข้ นกยูง กวาง และมีผลผลิตจากไร่องุ่นในช่วงเดือนมีนาคม เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐ ๕๖๖๐ ๑๐๐๔-๖, ๐๘ ๙๙๖๐ ๒๑๘๑ การเดินทาง ขจรฟาร์มอยู่ห่างจากตัวเมืองพิจิตร ๕๗ กิโลเมตร ไปทางอำเภอตะพานหินถึงบ้านเขาทราย แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑ ไปอีก ๑๒ กิโลเมตร ถึงแยกบางมูลนาก-นครสวรรค์ เลี้ยวขวาไปตามทางเดียวกับเหมืองแร่ยิบซั่มอีก ๑๐ กิโลเมตร ถึงแยกบ้านโคกสนั่น-บ้านตลิ่งชัน จะมีป้ายฟาร์มนกกระจอก เลี้ยวขวาเข้าไปอีก ๗ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก ๓ กิโลเมตร ไร่องุ่นดงเจริญ ๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังงิ้ว อยู่ห่างจากขจรฟาร์ม ๑๕ กิโลเมตร ปลูกองุ่นพันธ์ดี …

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร Read More »