Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

หลวงปู่ศุข

  • Home
  • เที่ยววัดปากคลองมะขามเฒ่า และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

เที่ยววัดปากคลองมะขามเฒ่า และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข) ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ตำบลมะขามเฒ่า บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสักการะพระครูวิมล คุณากร (หลวงปู่ศุข) ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป วัดปากคลองมะขามเฒ่าแต่เดิมเป็นวัดร้างชื่อ “วัดอู่ทอง” พระภิกษุนามว่า “ศุข” ธุดงค์ผ่านมาและจำพรรษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔ มีหลักฐานคือ เหรียญรุ่นหนึ่งของท่านจารึกด้านหลังว่า “พระครูวิมลอยู่วัดอู่ทองมะขามเฒ่า” และคงใช้ชื่อนี้ตลอดมา จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๔ จึงใช้ชื่อวัดปากคลองมะขามเฒ่ามาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่…