Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

สินค้าโอท็อป

  • Home
  • คลองมหาสวัสดิ์ นครปฐม

คลองมหาสวัสดิ์ นครปฐม

ล่องเรือเที่ยว 4 สวนเกษตรใกล้กรุง คลองมหาสวัสดิ์นับเป็นคลองเก่าแก่อีกคลองหนึ่ง ที่มีประวัติมาอย่างยาวนานกว่า 150 ปี โดยคลองมหาสวัสดิ์ ถูกขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อย่นระยะทางไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ สำหรับในปัจจุบันคลองมหาสวัสดิ์ ก็ยังคงเป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่เหมือนเช่นวันวาน ซึ่งส่วนใหญ่ยึดถืออาชีพทำไร่ทำสวนเกษตรต่างๆ มาล่องเรือเที่ยวชมคลองแห่งนี้จึงไม่ได้มีแต่เพียงบรรยากาศอันสงบสวยงามของลำคลองให้ชื่นชมเท่านั้น แต่ยังสามารถแวะขึ้นไปเดินเที่ยวชมสวนเกษตรอันโดดเด่นของชาวบ้านในท้องถิ่นได้อีก 4 แห่งด้วย คลองมหาสวัสดิ์ หรือ คลองชัยพฤกษ์ เริ่มขุดขึ้นในปี พ.ศ. 2402 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังองค์พระปฐมเจดีย์ จนกระทั่งมาขุดเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2403 โดยมีความกว้างถึง 14…