Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

  • Home
  • สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ขจรฟาร์ม ๑๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังงิ้ว ภายในฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศไว้ประมาณ ๑,๐๐๐ ตัว นอกจากนี้บริเวณรอบ ฟาร์มมีบ่อเลี้ยงจระเข้ นกยูง กวาง และมีผลผลิตจากไร่องุ่นในช่วงเดือนมีนาคม เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐ ๕๖๖๐ ๑๐๐๔-๖, ๐๘ ๙๙๖๐ ๒๑๘๑ การเดินทาง ขจรฟาร์มอยู่ห่างจากตัวเมืองพิจิตร ๕๗ กิโลเมตร ไปทางอำเภอตะพานหินถึงบ้านเขาทราย แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข…

เที่ยวสวนเกษตรวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

สวนเกษตรวังทับไทร ตำบลวังทับไทร เป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพชรบ้านลาด ฟ้าลั่น โชคอนันต์ และมะปรางหวาน มะยงชิดพันธุ์พันธุ์ไข่ไก่ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อได้ ฤดูกาลเที่ยวสวนมะม่วงอยู่ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ฤดูกาลเที่ยวสวนมะปรางอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน เดิมมีชื่อว่า “วัดวังตะโก” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเก่า สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร เป็นมณฑป ๒ ชั้น ชั้นบน ประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ซึ่งประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ท่านเคยจำาพรรษาอยู่ที่วัดนี้ ชั้นล่าง จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องปั้น ดินเผา ฯลฯ เปิดตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๕๖๖๖…

เที่ยววัดทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ซอยเทศบาลทับคล้อ ๕ ตำบลทับคล้อ ภายในมีสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีความสวยงาม เงียบสงบและเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และพระตำหนักรับรอง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖

วัดเทวปราสาท วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน พิจิตร

พระพุทธเกตุมงคล หรือ หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง ๒๐ เมตร สูง ๓๐ เมตร แท่นสูง ๔ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘ สร้างเสร็จพ.ศ. ๒๕๑๓ นับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามได้สัดส่วนและใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิจิตร หากเดินทางโดยรถไฟจะมองเห็นองค์พระเหลืองอร่ามแต่ไกล ทางเข้าวัดอยู่บริเวณเชิงสะพานแม่น้ำน่าน วัดพระพุทธบาทเขารวก หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหลุม ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาท ซึ่งจำลองมาจากวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี และมีพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์โง่น โสรโย พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเคยจำพรรษาอยู่…

เที่ยวเหมืองแร่ทองคำ วัดยางสามต้น อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

เหมืองแร่ทองคำ เขาพนมพา หมู่ที่ ๗ บ้านเขาพนมพา ตำบลหนองพระ เป็นเนินเขาขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเขาลูกโดดครอบคลุมพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ เป็นเหมืองทองคำเปิดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปซื้อดินที่ถลุงจากเขาพนมพา นำไปร่อนยังสถานที่ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดให้สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกรรมวิธีการร่อนหาทองคำแบบชาวบ้านได้ทุกวัน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๒๘๕๔ วัดยางสามต้น ตำบลหนองพระ ริมทางหลวงหมายเลข ๑๑ ภายในวัดมีวิหารหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่มาก และรูปเหมือนเกจิอาจารย์ดัง จำานวน ๒๕ รูป

วัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๒๔๒-๒๒๔๔ สมัยสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี หรือพระพุทธเจ้าเสือ พระนามเดิมคือขุนหลวงสรศักดิ์ แห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเนื่องจากเป็นสถานที่ประสูติของพระองค์ วัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำพิจิตรเก่า หน้าวัดมีต้นตะเคียนซึ่งมีอายุกว่า ๒๐๐ ปี วัดโดยรอบได้ ๗ เมตร ๖๐ เซนติเมตร หรือประมาณ ๗ คนโอบ ภายในวัดมีพระวิหารสูงใหญ่ มีกำาแพงล้อมรอบ ๒ ชั้น เป็นศิลปะแบบอยุธยา กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา…

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วัดท่าหลวง เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๘ สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๑.๔๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองพิจิตร ตามประวัติเล่าว่า พระพิจิตรซึ่งเป็นเจ้าเมืองอยากได้พระประธานมาประดิษฐานที่เมืองพิจิตรในโอกาสที่ทัพกรุงศรีอยุธยาได้เดินทางผ่านเมืองพิจิตรเพื่อไปปราบขบถจอมทองเมืองเชียงใหม่ พระพิจิตรจึงได้ขอร้องแม่ทัพว่า เมื่อปราบขบถเสร็จแล้วให้หาพระพุทธรูปมาฝาก ดังนั้น เมื่อเสร็จศึกแล้ว แม่ทัพนั้นจึงได้อาราธนาพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรลงแพลูกบวบล่องมาทางแม่น้ำาปิงโดยฝากเจ้าเมืองกำแพงเพชรไว้ ต่อมาจึงได้อาราธนาหลวงพ่อเพชรมาประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถวัดนครชุมก่อน แล้วจึงย้ายมาประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดท่าหลวง อำาเภอเมืองพิจิตร…

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดตาก

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดตาก ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง จัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ เป็นประเพณีของชาวเมืองตากที่สืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งแตกต่างจากการลอยกระทงทั่วๆ ไป โดยวัสดุที่ใช้ทำกระทงคือกะลามะพร้าวเป็นองค์ประกอบหลักของตัวกระทงสาเหตุที่ใช้กะลามะพร้าวสืบเนื่องมาจากชาวเมืองตากนิยมรับประทาน “เมี่ยง” เป็นอาหารว่าง และผลิตเป็นสินค้า OTOP พื้นเมืองที่สำคัญ จึงต้องใช้เนื้อมะพร้าวจำนวนมากเพื่อทำไส้เมี่ยง กะลาจึงเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งครั้งเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทงชาวบ้านจึงนำกะลาดังกล่าวออกมาขัดล้างทำความสะอาด เพื่อใช้ทำกระทง นำเชื้อเพลิงที่เตรียมไว้ใส่ลงในกะลา แล้วจุดไฟปล่อยลอยในแม่นํ้าปิงกะระยะห่างเท่าๆ กันให้สมํ่าเสมอไม่ขาดสาย แสงเทียนในกะลาจะส่องแสงระยิบระยับเต็มลำนํ้าแม่ปิง ลอยคคโค้งไปตามกระแสนํ้าดูสวยงามยิ่ง นับเป็นประเพณีที่แปลกและมีแห่งเดี่ยวในเมืองไทยในปี พ.ศ.…

ท่องเที่ยวเมืองโบราณโคกไม้เดน และที่เที่ยวอำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์

ท่องเที่ยวเมืองโบราณโคกไม้เดน และที่เที่ยวอำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ เมืองโบราณโคกไม้เดน ตำบลท่าน้ำอ้อย พบซากกำแพงเนินดิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเมืองเก่าสมัยสุโขทัย เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ขุดพบรูปปั้น ช้างพญาฉัททันต์ อายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี คำว่า “โคกไม้เดน” เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง คนสมัยเก่าเรียกบ้านโคกไม้เดนว่า “เมืองบน” สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๖ (พ.ศ. ๑๐๐๐ – ๑๕๐๐) ตัวเมืองบนมีลักษณะเป็นรูปรีคล้ายหอยสังข์ ขนาดยาวประมาณ ๒๕๐ เมตร…