Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นตลาดน้ำแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ ตั้งอ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองศรีสะเกษ

วัดมหาพุทธาราม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีวิหารซึ่งเป็นที่ปร […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองลพบุรี ตอนที่ 1

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรี […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองพิษณุโลก

เสาหลักเมืองพิษณุโลก ประดิษฐานอยู่ภายในศาลหลักเมือง ริม […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วัดท่าหลวง เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ริมแม่น […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

 หาดบ่อนอก ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อนอก หาดทรายขาวมีความยาว ๗ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์หินแปลก ตั้งอยู่ที่ ๒๙/๒ หมู่ ๑ ถนนสายรังสิต- […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) และสถานที่เที่ยวอำเภอเมืองนครราชสีมา

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมอันกล้าหาญขอ […]