Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วัดไพรพัฒนา อดีตเป็นที่พำนักหลวงปู่สรวง เจ้าอาวาสวัดพระ […]