Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย รวมแหล่งท่องเที่ยวอำเภอไทรน้อย นนทบุรี

วัดเสนีวงศ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองเพรางาม เป็นวัดที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้ยืนต้น การสร้างวัดผสมผสานระหว่างศิลปะไทย-มอญ-จีน ซึ่งหาชมได้ยาก ชมอุทยานมหาชาติ (พระเวสสันดร) ๑๕ กัณฑ์ และขอพรจากเจดีย์ทรงรามัญชื่อว่า “เจดีย์สมปรารถนา” ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ตลาดน้ำไทรน้อย ตั้งอยู่ริมคลองพระพิมลราชาเป็นศูนย์รวมของอาหารคาวหวาน ผัก ผลไม้ หลายชนิดที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายริมฝั่งคลอง มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัยและราคาเป็นกันเอง สามารถเลือกซื้อเลือกหาตามต้องการ นอกจากนี้ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตของชาวนนทบุรี ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลองซึ่งยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติและความเป็นไทยอยู่ เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. บริเวณตลาดน้ำ มีเรือล่องคลองพระพิมลราชาออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. นำเที่ยวชมวัดไทรใหญ่และสวนมะพร้าว โดยมีเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำชม การเดินทาง รถยนต์ สายบางบัวทอง-ตลิ่งชัน แยกซ้ายมือเข้าสู่ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร เข้าตลาดน้ำไทรน้อย ข้างที่ว่าการอำเภอไทรน้อย รถตู้ (สาย ต.๘) สายพาต้าปิ่นเกล้า-ไทรน้อยและสายเดอะมอลล์งามวงศ์วาน-ไทรน้อย เรือ ให้บริการโดยสารและนำเที่ยวจากท่าน้ำนนทบุรี-ไทรน้อย ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ศาลเจ้าพ่อจุ้ย อยู่ห่างจากตลาดน้ำไทรน้อยโดยเดินมาจากทางด้านหลังตลาดน้ำแล้วข้ามสะพานแขวงมาจะมองเห็นศาลเจ้าพ่อจุ้ยที่อยู่ในซอยศาลเจ้า ตำบลคลองขวาง เป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนทั่วไป และที่ศาลเจ้านี้แห่งยังได้รับรางวัล […]