Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

วัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๒๔ […]