Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วัดเขียนบางแก้ว เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระธาตุบางแก้ว สร้างแบบเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช แต่ขนาดเล็กกว่า เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงเชื่อว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณวัดเขียนนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาก่อน เพราะพบซากปรักหักพังของศิลาแลงและพระพุทธรูปมากมาย นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ของชาติ ซึ่งเก็บรวบรวมพระพุทธรูป เครื่องใช้ถ้วยชาม การเข้าชมต้องขอกุญแจจากเจ้าอาวาส การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๑ เลยอำเภอเขาชัยสนไปประมาณ ๗ กิโลเมตร ในเขตบ้านบางแก้วใต้บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๔ จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร แหลมจองถนน เป็นหมู่บ้านชาวประมง อยู่ตำบลจองถนน จากตัวเมืองพัทลุงไปตามเส้นทางสายเพชรเกษม เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอเขาชัยสนไป ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ระยะทางห่างจากตัวเมือง ๓๙ กิโลเมตร อยู่บนเนินดินและลาดชันลงไปยังชายหาดทะเลสาบสงขลา สามารถมองเห็นทิวทัศนเกาะแก่งต่างๆ และยังมีร้านอาหารบริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ตั้งอยู่บริเวณเขาชัยสน ชาวบ้านเรียกว่าบ่อน้ำศักสิทธิ์ซึ่งตามตำนานเล่ากันว่า เจ้าของบ่อน้ำร้อนคือ ตาสั้น ยายซุ้น ซึ่งมีรูปปั้น ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ่อน้ำร้อน น้ำร้อนในบ่อมีอุณหภูมิของน้ำประมาณ ๖๐ องศาเซลเซียส เป็นน้ำแร่ที่สามารถรักษาโรคบางโรคได้ เช่น โรคผิวหนังโรคอัมพฤกษ์ โรคปวดเมื่อย เป็นต้น […]