Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดอุดมคงคาคีรีเขต

  • Home
  • วัดอุดมคงคาคีรีเขต อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น

วัดอุดมคงคาคีรีเขต อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น

วัดอุดมคงคาคีรีเขต ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ตำบลบ้านโคก เป็นวัดป่า ของหลวงปู่ผาง ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว แต่มีอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิของท่านอยู่ ภายในยังมีอัฐิของพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปจัดเรียงไว้ เป็นวัดที่เน้นการปฏิบัติวิปัสสนา การเดินทาง ไปตามเส้นทางขอนแก่น-ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข ๑๒) ๑๔ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางสายบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๒) อีก ๔๔ กิโลเมตร แล้วแยกเข้าเส้นทางสายมัญจาคีรี-ชัยภูมิ (ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙) ๑๒ กิโลเมตร เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๔ เข้าวัดอีก…