Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

วัดอุดมคงคาคีรีเขต อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น

  วัดอุดมคงคาคีรีเขต ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ตำบลบ้า […]