Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยววัดอินทาราม (ตลุก) อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วัดอินทาราม (ตลุก) ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระย […]