Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดสระบัวแก้ว

  • Home
  • วัดสระบัวแก้ว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

วัดสระบัวแก้ว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

วัดสระบัวแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านวังคูณ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ ภาพจิตรกรรมและประติมากรรม ตรงเชิงบันไดทางขึ้นสู่โบสถ์ ที่เป็นสิงห์หมอบทั้งซ้ายและขวา ด้านหน้าสิงห์ทั้งสองมีรูปปั้นคนนั่งเหยียดเท้า รูปปั้นทั้งสองล้วนเป็นฝีมือของหลวงพ่อผุย พระอุปัชฌาย์ วัดสระบัวแก้ว ส่วนผนังของโบสถ์แห่งนี้ก่ออิฐถือปูน บริเวณภายในและภายนอกผนังทั้งสี่ด้านมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คน ชาดก สวรรค์ นรก หรือนิทานพื้นบ้าน มีการแบ่งองค์ประกอบของภาพออกเป็นตอนๆ โดยช่างแต้ม (คนวาด) จะใช้เส้นแถบหรือสินเทาเป็นตัวแบ่งเรื่อง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วฮูปแต้ม (ภาพวาด) อีสาน มักไม่ปรากฏว่ามีสินเทา ซึ่งสินเทานี้มีรูปร่างเหมือนสายฟ้าแลบ สามารถเห็นได้ในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษสำหรับฮูปแต้มวัดสระบัวแก้ว คือ ช่างแต้มมีอิสระที่จะแสดงฝีมือของตนได้อย่างเต็มที่ในการเขียนภาพต้นไม้ ใบไม้…