Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

วัดสระบัวแก้ว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

วัดสระบัวแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านวังคูณ สิ่งที่น่าสนใจภายใน […]