Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

เที่ยวเหมืองแร่ทองคำ วัดยางสามต้น อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

เหมืองแร่ทองคำ เขาพนมพา หมู่ที่ ๗ บ้านเขาพนมพา ตำบลหนอง […]