Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

เที่ยววัดภูทอก อำเภอศรีวิไล บึงกาฬ

ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว อยู่ในเขตบ้านคำ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

วัดภูทอก จังหวัดบึงกาฬ

วัดภูทอก หรือ วัดเจติยาคีรีวิหาร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม […]