Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

ตลาดเก่าหันคา และแหล่งท่องเที่ยวอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ตลาดเก่าหันคา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นช่วงที่แม่ […]