Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยวคลองบางกอกน้อย กรุงเทพ

ล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า แต่เดิมคลองบางกอกน้อยนับเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่หลังจากคลองสายใหม่ถูกขุดขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินเรือไปสู่คลองบางกอกใหญ่ แม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแห่งนี้จึงได้ถูกตั้งชื่อใหม่เป็นคลองบางกอกน้อย ซึ่งความสำคัญของคลองเล็กๆ แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงการช่วยย่นระยะทางเท่านั้น แต่ตลอดสองฝั่งคลองแห่งนี้ยังเป็นชุมชนริมน้ำเก่าแก่ที่มีความสำคัญของชาวฝั่งธนบุรีมาอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน คลองบางกอกน้อยจึงเหมาะสำหรับการล่องเรือหางยาวชมวิวบ้านเรือนริมน้ำ และเที่ยวชมวัดเก่าแก่ของเมืองกรุง สำหรับประวัติของคลองบางกอกน้อยถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2065 สมเด็จพระไชยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดบางกอกใหญ่ตรงส่วนที่แคบที่สุด ซึ่งก็คือบริเวณปากคลองบางกอกน้อยไปจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ เพื่อร่นระยะทางเดินทางสัญจนทางน้ำ แต่ต่อมากระแสน้ำจากคลองสายใหม่ได้เกิดการขยายจนกว้างใหญ่ จึงได้ชื่อเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่แทน ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมที่มีความแคบจึงได้ชื่อว่าเป็นคลองบางกอกน้อยแทนจวบจนถึงปัจจุบัน ในวันนี้ตลอดสองฝั่งคลองบางกอกน้อยจึงยังคงเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือน และวัดวาอารามสำคัญต่างๆ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา คลองบางกอกน้อยจึงได้ชื่อว่าเป็นสายน้ำที่ยังมีลมหายใจของชาวฝั่งะน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คนกรุงหลายคนจึงนิยมมานั่งเรือหางยาวเที่ยวกัน เพราะนอกจากการชมวิวคลองอันแสนสงบ และบ้านเรือนริมน้ำเก่าแก่แล้ว ระหว่างทางยังผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายแก่งด้วย เช่น พิพิธภัณฑ์อู่เรือราชพิธี หอนาฬิกาสถานีรถไฟบางกอกน้อย วัดสุวรรณาราม วัดศรีสุดาราม วัดชะลอ วัดโพธิ์บางโอ วัดบางอ้อยช้าง ฯลฯ โดยเส้นทางล่องเรือเที่ยวคลองบางกอกน้อยจะใช้เลวาเที่ยวชมประมาณ 1-2 ชั่วโมง เท่านั้น แต่หากได้โปรแกรมเที่ยวนานกว่านี้ คลองบางกอกน้อยยังเชื่อมต่อไปยังลำคลองอื่นๆ อีกหลายสาย เช่น คลองชักพระ คลองบางหลวง รวมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา จากคลองบางกอกน้อยจึงสามารถนั่งเรือไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำได้อีกหลายแห่ง เช่น วัดพระแก้ว วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระบรมมหาราชวัง ฯลฯ ที่ตั้ง เขตบางกอกน้อย […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยวอนุสาวรีย์ขุนสรรค์ วัดมหาธาตุ และที่เที่ยวในอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี ขุนสรรค์ “วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย” เป็นหนึ่งในผู้นำชาวบ้านบางระจันที่ต่อสู้กับข้าศึกด้วยความกล้าหาญรบชนะถึง ๗ ครั้ง เป็นไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของอำเภอสรรคบุรี เมื่อ ๒๒๓ ปีก่อน อนุสาวรีย์มีขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๖ เป็นวันกระทำพิธีเปิดพร้อมงานสมโภช อำเภอ สรรคบุรีจึงกำหนดให้วันที่ ๑๙ มกราคม เป็นวันกระทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์และได้จัดงานสมโภชเป็นประจำทุกปี เมืองสรรคบุรี หรือ เมืองแพรก อยู่ในเขตตำบลแพรกศรีราชา เป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐานว่าเดิมชื่อเมืองตรัยตรึงส์ ศิลปกรรมแบบอู่ทอง น่าจะสร้างก่อนเมืองชัยนาท และยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัยคู่กันมากับเมืองชัยนาท ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เรียกเมืองสรรคบุรีว่าเมืองแพรก และเรียกเมืองชัยนาทว่าเมืองชัยนาทบุรี ในปีพ.ศ. ๑๙๑๔ ในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) กรุงศรีอยุธยาได้ยกกองทัพมายึดไว้ ทั้งสองเมืองนี้จึงตกอยู่ในราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา และได้เปลี่ยนชื่อเมืองแพรกเป็นเมืองสรรค์ตั้งแต่นั้นมาโดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงคู่กับเมืองชัยนาท ผังของเมืองสรรค์เป็นผังที่ซับซ้อน แสดงถึงความเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ต่อเนื่องมาช้านาน บริเวณเมืองแบ่งออกเป็นสองตอน ตอนที่เป็นด้านเหนือเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้างยาวด้านละ ๑,๔๐๐ เมตร ด้านนี้น่าจะเป็นเมืองแพรกเดิม ส่วนทางด้านใต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๘๐๐ เมตร […]