Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

เที่ยววัดทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ซอยเทศบาลทับคล้อ ๕ ตำบลทับ […]