Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยววัดกรุณา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วัดกรุณา อยู่ตรงข้ามบ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา ประดิษฐาน […]