Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เที่ยวพิชิตยอดเขาหรา นํ้าตกแพง ที่เกาะพะงัน

บนความท้าทายของนักผจญภัยยอดเขาหรา ยอดเขาที่สูงที่สุดบนเกาะพะงันนั้นมักจะมีผู้คนเดินทางบุกบั่นดั้นด้นขึ้นไปสัมผัสความเป็นผู้พิชิตอยู่เนื่องๆ ยอดเขาหรา มีความสูง 627 เมตรจากระดับน้ำทะเลตั้งอยู่บริเวณใจกลางสุดของเกาะพะงันประดุจหัวใจสีเขียวของเกาะพะงัน การเดินทางพิชิตยอดเขาหรานั้น เริ่มต้นจากบ้านมะเดื่อหวานมีป้ายบอกทางชัดเจน สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ผ่านสวนผลไม้ของชาวบ้านไปจนจรดเชิงเขา จากนั้นเป็นเส้นทางเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขาหรา ในช่วงแรกเป็นป่าโปร่งผ่านอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแห่งหนึ่งขึ้นไป เข้าสู่เขตป่าดงดิบชื้นเป็นทางลาดชันมีต้นไม้ขนาดใหญ่อาทิยางนา ตะเคียน ตังหน ขึ้นอยู่ทั่วไปมีลำธารเล็กๆ พอให้หาน้ำดื่มน้ำใช้ได้ ป่าบริเวณนี้เป็นแหล่ง กล้วยไม้เพชรหึง ที่มักพบขึ้นอยู่ตามคาคบไม้ใหญ่และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสรรพชีวิตทั้งพืชพรรณไม้นานาชนิด เช่น เฟิร์นกระเช้าสีดา ช้องนางคลี่ กล้วยไม้สิงโตกลอกตา รวมทั้งนกและสัตว์ป่าอาทิ ลิง กวางป่าและหมูป่า เป็นต้น พ้นแนวป่าช่วงนี้ หนทางขึ้นเขาหราจะเริ่มชันยิ่งขึ้นและสภาพป่าเปลี่ยนไปเป็นป่าที่มีต้นไม้ขนาดเล็กลง  มีแหล่งน้ำซับเล็กๆ อยู่อีกแห่งหนึ่งเป็นแหล่งสุดท้ายก่อนที่จะปีนขึ้นพิชิตยอดเขาหราแหล่งน้ำซับนี้เป็นตาน้ำซึ่งเป็นต้นน้ำของลำห้วยเขานบที่ไหลผ่านบ้านมะเดื่อหวานลงสู่อ่าวในวก เมื่อพ้นแนวป่าแห่งนี้ก็ถึงจุดบนสุดของยอดเขาหรา ซึ่งมีลักษณะเป็นลานแคบๆ  พอกางเต๊นท์พักแรมได้ประมาณ 10 หลังและเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดบนเกาะพะงัน  ถึงวินาทีนี้คุณคือผู้พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดบนเกาะพะงันได้แล้วอย่างเต็มภาคภูมิ มุมชมวิวที่ดีที่สุดบนยอดเขาหรานี้จะอยู่ทางด้านทิศเหนือที่มองเห็นอ่าวโฉลกหลำาได้อย่างชัดเจนรวมถึงหาดขอม ส่วนทางตะวันตกสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกกับเขาตาหลวงได้ แต่จะมองไม่เห็นชายหาดแห่งใด  ด้านทิศตะวันออกกลุ่มหาดท้องนายปานจะมองวิวทิวทัศน์ไม่เห็นเด่นชัดนักเนื่องจากอยู่ในระยะไกลและมีแนวเขาบ้านไฟไหม้กับเขาลาดไม้แก้วขวางอยู่  แต่สามารถมองเห็นอ่าวท้องนายปานได้บางส่วน  รวมทั้งสนามบินบนเกาะพะงันที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนอกจากนี้ในยามค่ำคืนยังสามารถมองเห็นแสงไฟจากบ้านโฉลกหลำได้ชัดเจนเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่ง ส่วนทางด้านทิศใต้จะมีแนวเขาไม้งามบดบัง จึงมองเห็นได้เพียงเทือกเขาสลับซับซ้อนและเห็นเกาะสมุยอยู่ไกลๆ       ส่วนในยามเช้าโดยทั่วไปมักมีหมอกปกคลุม บรรยากาศหนาวเย็นคล้ายทางภาคเหนือซึ่งแทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีบรรยากาศแบบนี้บนเกาะกลางทะเลของภาคใต้ เขาไม้งาม ซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของยอดเขาหรา เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความสำาคัญอีกแห่งหนึ่งบนเกาะพะงัน ด้วยบริเวณเชิงเขาด้านล่างไม่ไกลจากบ้านมะเดื่อหวาน เป็นที่ตั้งของ น้ำตกแพง ซึ่งเป็นน้ำตกสวยงามที่สุดและสูงที่สุดบนเกาะพะงันและเป็นที่ตั้งของสำนักงานอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ตามประวัติความเป็นมา […]