Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

เที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ยอดพระบาท น้ำตกกระทิง จังหวัดจันทบุรี

วัดเขาสุกิม ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชน ทั่วไปมีพื้นที่ประมาณ ๓,๒๘๐ ไร่ ภายในวัดมีองค์พระประธานประดิษฐาน เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ติดผนัง สูง ๑๑๐ นิ้ว หน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้ว มีซุ้มรอบองค์พระเป็นลวดลายพญานาค ๙ เศียร และที่ฐานชุกชีมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. โดยมีคริสตัลของสวารอฟสกี้ประดับอยู่ที่ฐานชุกชี และ ซุ้มรอบองค์พระ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน โรงพยาบาลที่พระอาจารย์ สมชายได้สร้างให้เป็นสมบัติของทางราชการด้วย มีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง ของเกจิอาจารย์ต่างๆ อาทิ หลวงปู่แหวน หลวงปู่วัน พระอาจารย์มั่น ฯลฯ  และภายในวัดยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม นั่งวิปัสสนาอีกด้วย เปิดทุกวันเวลา ๐๖.๓๐-๑๗.๐๐ น ผู้สนใจที่จะพักที่วัด (ทั้งผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ไปพักแรม) สามารถติดต่อโดยตรง โทร. ๐๘ ๙๙๓๑ ๕๕๔๔ การเดินทาง วัดอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ ๒๐ กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้หลายเส้นทาง […]