Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมที่น่าสนใจ จังหวัดปทุมธานี

ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดปทุมธานี มีทัศนียภาพชุมชน บ้านเรือน ธรรมชาติที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำ หลายแห่งในเขตอำเภอเมืองและอำเภอสามโคก ได้แก่ วัดบางนา วัดหงษ์ ปทุมาวาส วัดจันทน์กะพ้อ วัดสองพี่น้อง วัดศาลาแดง และวัดไผ่ล้อมรวมทั้งแวะตลาดริมน้ำของปทุมธานีเพื่อซื้อหาอาหารอร่อยเป็นของฝากนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ สามารถเช่าเรือจากท่าเรือท่าช้างล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามายังปทุมธานี หรือจะติดต่อเช่าเรือที่ท่าน้ำเทศบาลปทุมธานีก็ได้ เรือหางยาวขนาดจุ ๒๐ คน ที่ท่าน้ำปทุมธานีคิดค่าบริการ ๕๐๐ (วัดไผ่ล้อม) – ๒,๐๐๐ (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) บาทต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีเรือนำเที่ยวขนาดจุ ๘๐ คนให้เช่าสำหรับหมู่คณะไปยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคา ๑๔,๐๐๐ บาทต่อวัน ติดต่อล่วงหน้าได้ที่ท่าน้ำเทศบาลปทุมธานี โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๒๙๗๗ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (อยู่ใกล้กับวัดเจดีย์หอย) จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิด จึงมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจ ได้แก่ การปลูกข้าวแบบล้มตอซัง สวนกล้วยไม้ส่งออกและสวนสมุนไพร ซึ่งจุด เยี่ยมชมเหล่านี้อยู่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว ผู้สนใจสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๗๙๖๗-๘ หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว โทร. ๐ […]