Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ภูเขาทอง

  • Home
  • สถานที่ท่องเที่ยวเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ ตั้งอยู่ที่ถนนหลานหลวง บริเวณวังวรดิศพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ “บิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย” ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และมีผลงานหนังสือที่ทรงนิพนธ์ไว้ถึง ๑,๐๕๐ เรื่อง วังวรดิศสร้างแบบสถาปัตยกรรม เรเนสซองส์ ออกแบบโดย ดร.คาร์ล ซิกฟรีด ดอห์ริง ผู้ออกแบบวังบางขุนพรหม และพระรามราชนิเวศน์ที่จังหวัดเพชรบุรี ภายในแสดงให้เห็นการดำเนินชีวิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภายในที่พักของพระองค์ การจัดวางข้าวของเครื่องใช้ยังคงสภาพสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพ ผู้เข้าชมจะได้เห็นห้องต่างๆ เช่น ห้องเสวย ห้องจีน ห้องพระบรรทม…