Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณ ตั้งอยู่ที่ชั้น ๓ อาคารเลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ตั้งโดยเจ้าของบริษัทจำหน่ายนาฬิกาของไทย ซึ่งได้สะสมนาฬิกาเก่าแก่ที่สวยงามแปลกตาและหาดูยากไว้จำนวนมากกว่า ๒๐๐ เรือน มีทั้ง นาฬิกาตั้งโต๊ะ นาฬิกาตั้งพื้น นาฬิกาแขวน เปิดวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๖๙๔ ๑๗๐๕