Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

พระราชวังพญาไท

  • Home
  • สถานที่ท่องเที่ยวเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี (พิพิธภัณฑ์แร่และหิน) ตั้งอยู่ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์ ติดกับกรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม ๖ เป็นหน่วยงานในความดูแลของสำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมวัตถุพวก แร่ หิน ซากดึกดำบรรพ์ และเครื่อง มือเครื่องใช้โบราณที่ทำาจากแร่ หิน มาจัดแสดง โดยแบ่งเนื้อหาเป็น ๓ ส่วน คือ ๑. ด้านธรณีวิทยา ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องกำเนิดโลก การเปลี่ยน แปลงเปลือกโลก…