Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

พระพุทธไสยาสน์

  • Home
  • ถ้ำสุวรรณคูหา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ถ้ำสุวรรณคูหา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ถ้ำสุวรรณคูหา พังงา พลาดไม่ได้เมื่อมาพังงา ถ้ำสุวรรณคูหา เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของโปรแกรมเที่ยวตัวเมืองพังงา+อ่าวพังงา ส่วนใหญ่จะนิยมขับรถเที่ยวชมกันในช่วงเช้าควบคู่กับที่เที่ยวในตัวเมืองอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น ถ้ำพุงช้าง ถ้ำตาปาน ถ้ำสุวรรณคูหา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนางมโนราห์ จากนั้นช่วงเที่ยงนั่งเรือไปเที่ยวอ่าวพังงาเพื่อกันมื้อเที่ยง และเที่ยวเกาะแสนสวยในอ่าวพังงา โปรแกรมนี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งวันจึงเป็นที่นิยมทั้งคนไทย และต่างชาติ สำหรับวัดถ้ำสุวรรณคูหา ตั้งห่างจากตัวเมืองพังงา 9 กิโลเมตร ภายในวัดมีถ้ำให้เที่ยวชมมากมาย เช่น ถ้ำแจ้ง ถ้ำมือ ถ้ำแก้ว แต่เด่นที่สุดคือ ถ้ำใหญ่ ภายในเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความกว้าง 20…

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ตอนที่ 6 ตอนจบ

หมู่บ้านโปรตุเกส ตั้งอยู่ที่ตำบลสำเภาล่ม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตก อยู่ทางใต้ของตัวเมือง ชาวโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ.๒๐๕๔ โดยอัลฟองโซ เดอ อัลบูเคอร์ก ผู้สำเร็จราชการของโปรตุเกส ประจำเอเซีย ได้ส่งนายดูอาร์เต้ เฟอร์นันเดส เป็นทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา ชาวโปรตุเกสเข้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขายและเป็นทหารอาสาในกองทัพกรุงศรีอยุธยา สร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ศาสนาและเป็นศูนย์กลางของชุมชน ปัจจุบันบริเวณนี้ยังมีร่องรอยซากสิ่งก่อสร้างปรากฏให้เห็นคือ โบราณสถานซานเปโตรหรือเรียกในสมัยอยุธยาว่าโบสถ์เซนต์โดมินิค เป็นโบสถ์ในคณะโดมินิกัน นับเป็นโบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในแผ่นดินไทยเมื่อปีพ.ศ.๒๐๘๓ ตั้งอยู่ในบริเวณเกือบกึ่งกลางหมู่บ้านโปรตุเกส มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ยาวตามแนวทิศตะวันออกไปตะวันตกหันหน้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ตัวอาคารแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนหน้าเป็นสุสาน ของชาวคาทอลิคคณะโดมินิกัน…