Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

พระธาตุเรืองรอง

  • Home
  • สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองศรีสะเกษ

สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองศรีสะเกษ

วัดมหาพุทธาราม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ คือ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย มีความสูงจากฐานถึงยอดเกศ ๖.๘๕ เมตร หน้าตักกว้าง ๓.๕๐ เมตร เดิมเป็นพระพุทธรูปศิลาจำหลัก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยขอมซึ่งมีอายุกว่าพันปี มีหลักฐานบ่งชี้ว่าองค์พระแท้จริงแล้วเป็นหินดำเกลี้ยง แต่มีการฉาบปูนทับไว้เพื่อป้องกันการโจรกรรม ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ติดกับศาลากลางจังหวัด เดิมศาลหลักเมืองเก่ามีสภาพทรุดโทรม ในปี ๒๕๑๙ จึงได้ทำการก่อสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่ขึ้นมาในบริเวณเดิม รูปแบบก่อสร้างเป็นแบบจัตุรมุข องค์เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปหัวใจ เส้นผ่าศูนย์กลางของเสา ๓๐ เซนติเมตร ความสูงจากฐานถึงยอดเสา ๒๒๙ เซนติเมตร…