Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ผาแต้ม

  • Home
  • น้ำตกลงรู อุบลราชธานี

น้ำตกลงรู อุบลราชธานี

อัศจรรย์ม่านน้ำไหลผ่านรู ผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง และค่อนข้างอยู่ใกล้กัน จึงขับรถเที่ยวได้ไม่ยาก เป็นที่รู้จักกันดีคือ ผาแต้ม และผาชนะใด หน้าผาริมฝั่งโขงจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นแห่งแรกของประเทศไทย โดยหลังจากชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นกันแล้ว โปรแกรมต่อไปของการเที่ยวชมผาแต้มก็คือ การเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกลงรู หรือน้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกอัศจรรย์ที่มีสายน้ำไหลลงมาจากรูสมชื่อ น้ำตกแห่งนี้สวยงามสุดคือช่วงฤดูฝน โดยสายน้ำจะไหลลงมาเป็นม่านน้ำสายใหญ่สวยงามที่สุด น้ำตกแสงจันทร์ นับว่าเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีต้นกำเนิดมาจากลำห้วยท่าล้ง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง ลักษณะพิเศษของน้ำตกนี้คือ สายน้ำจะไหลจาการหินตกลงในรูของเพิงถ้ำที่เกิดจากการยุบตัวของหิน น้ำตกจึงมีชื่อเรียกตามลักษณะตาเห็นกันว่า น้ำตกลงรู โดยน้ำตกลงรูจะมีน้ำไหลลงมามากที่สุดในช่วงหน้าฝน และว่ากันว่าในช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงบริเวณหน้าน้ำตกแห่งนี้จะมีแสงเดือนสาดเข้าหาน้ำตกเป็นประกายสวยงามมาก น้ำตกลงรูจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า น้ำตกแสงจันทร์ นั่นเอง…