Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

อุทยานแห่งชาติทับลาน รวมแหล่งท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เป็นศูนย์วิจัยพันธุ์ไม้ในเขตป่าภาคอีสานและเปิดให้หมู่คณะที่สนใจมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงนิเวศ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (นครราชสีมา-กบินทร์บุรี) ระยะทาง ๕๗ กิโลเมตรจากตัวเมือง มีพื้นที่ประมาณ ๗๘ ตารางกิโลเมตร (๔๘,๗๕๐ ไร่) สภาพพื้นที่เป็นป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง พบสัตว์ป่าหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นหมูป่า ไก่ป่า ไก่ฟ้าพระยาลอและนกต่าง ๆ หากได้มีโอกาสปีนขึ้นไปบนยอดหอคอยสูงเหนือระดับยอดไม้ที่ทางสถานีสร้างขึ้น จะมองเห็นผืนป่าเขียวขจีอันกว้างใหญ่รายล้อมอยู่รอบตัว ตลอดจนเห็นเขาแผงม้าที่อยู่ไกลออกไป อากาศที่นี่เย็นสบายตลอดปี มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหลายเส้นทางซึ่งใช้เวลาตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงครึ่ง ถึง ๓ ชั่วโมง มีบ้านพักไว้บริการจำนวน ๓ หลัง พักได้หลังละ ๒๐ คน สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๔๔๒๕ ๘๖๔๒ และ ๐ ๔๔๒๔ ๔๔๗๔ อุทยานแห่งชาติทับลาน อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ ๓๙ […]