Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ปราสาทเขาพระวิหาร

  • Home
  • อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาพระวิหาร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๒ จังหวัดคือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอน้ำขุ่น และอำาเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ ๘๓ ของประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ สภาพภูมิประเทศทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาตามแนวทิวเขาพนมดงรักกั้นชายแดนไทย – กัมพูชา พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมากที่อาศัยหาอาหารข้ามไปมาในผืนป่าระหว่างสองประเทศ ได้แก่ หมูป่า กวาง…