Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ปราสาทหินพนมรุ้ง

  • Home
  • เวลาเพลินๆ ที่ บุรีรัมย์ วันนี้เค้ามีอะไรเที่ยวบ้าง

เวลาเพลินๆ ที่ บุรีรัมย์ วันนี้เค้ามีอะไรเที่ยวบ้าง

เพลินชมอัปสรา ศิวนาฏราช ปราสาทหินพนมรุ้ง ประสาทเมืองต่ำ หากเอ่ยถึงจังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเที่ยวรายไหนรายนั้น มักจะนึกถึงปราสาทสินทรายสีชมพูอันงดงามบนยอดเข้าเล็กๆ อันเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้ว แห่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปราสาทอันมีชื่อเสียงโด่งดังแรงขึ้นมาจากกรณีบทเพลงทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ โดยวงดนตรีคาราบาว เป็นข่าวใหญ่เมื่อสักสามสิบปีก่อน จากนั้นเป็นต้นมา ดูเหมือนว่าปราสาทหินพนมรุ้งจะกลายเป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นตัวเปิดเกม ทำจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดมาได้โดยตลอด อย่างที่กรมศิลปากรเจ้าของพื้นที่แทบจะไม่ต้องทำอะไรมาก แค่ดูแลปราสาทแห่งนี้ให้สะอาดสะอ้านสวยงาม มีป้ายสื่อความหมายอธิบายพอให้นักท่องเที่ยวได้ทราบความเป็นมา แค่นั้นก็แทบจะเพียงพอแล้ว และปราสาทหินพนมรุ้งก็ยังมีกำลังเสริมที่แข็งแกร่ง คือ ปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นราบเบื้องล่าง มีความสวยงามยิ่งในการวางผังปราสาทให้มีบาราย หรือสระน้ำเล็กๆ อยู่ภายในบริเวณโคปุระ หรือกำแพงแก้วรอบปราสาท มีดอกบัวสีแดงชมพูผลิบานในสระนั้นอย่างสวยงามทำให้ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร นักโบราณคดีให้ข้อสันนิษฐานไว้อย่างน่าเชื่อถือว่า ปราสาทหินพนมรุ้ง…