Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ปราสาทปรางค์กู่

  • Home
  • สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วัดป่าเนรัญชราราม (เรือพิฆาตสังสารวัฎ) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ เป็นวัดที่สร้างเป็นรูปเรือมีลักษณะด้านยาว ๕๕ เมตร สูง ๒๔ เมตร เรือหมายถึงพาหนะนำผู้คนก้าวข้ามกิเลส สิ่งยั่วยุต่าง ๆ อันเป็นผลให้คนเราวนเวียนอยู่ในสังสารวัฎฎ์ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ตัวเรือแบ่งเป็น ๕ ชั้น จำแนกได้ดังนี้ ชั้น ๑ (ห้องใต้ท้องเรือ) จัดเป็นห้องกรรมฐาน ชั้น ๒…

ปราสาทปรางค์กู่ ปราสาทบ้านสมอ อำเภอปรางค์กู่ ศรีสะเกษ

ปราสาทปรางค์กู่ ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ ปรางค์องค์นี้สร้างด้วยอิฐเรียงแผ่นโต ๆ เหมือนปราสาทศีขรภูมิที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นศาสนสถานสมัยขอมที่เก่าแก่มาก มีอายุกว่าพันปี ด้านหน้าปรางค์กู่มีสระน้ำขนาดใหญ่ เป็นทำเลพักหาอาหารของนกเป็ดน้ำ ซึ่งมีมากในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าถึงได้สองเส้นทางคือ เส้นทางศรีสะเกษ – สุรินทร์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง ๒๒๓๔ หรือเส้นทางศรีสะเกษ – ขุขันธ์ แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ปรางค์กู่อยู่ห่างจากตัวอำเภอ ๑๐ กิโลเมตร ปราสาทบ้านสมอ หรือ ปราสาททามจาน…