Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

ปราสาทปรางค์กู่ ปราสาทบ้านสมอ อำเภอปรางค์กู่ ศรีสะเกษ

ปราสาทปรางค์กู่ ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ ปรางค์องค์นี้สร้างด้วยอิฐเรียงแผ่นโต ๆ เหมือนปราสาทศีขรภูมิที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นศาสนสถานสมัยขอมที่เก่าแก่มาก มีอายุกว่าพันปี ด้านหน้าปรางค์กู่มีสระน้ำขนาดใหญ่ เป็นทำเลพักหาอาหารของนกเป็ดน้ำ ซึ่งมีมากในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าถึงได้สองเส้นทางคือ เส้นทางศรีสะเกษ – สุรินทร์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง ๒๒๓๔ หรือเส้นทางศรีสะเกษ – ขุขันธ์ แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ปรางค์กู่อยู่ห่างจากตัวอำเภอ ๑๐ กิโลเมตร ปราสาทบ้านสมอ หรือ ปราสาททามจาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านทามจาน ตำบลสมอ เป็นปราสาทขอมโบราณขนาดเล็ก ภายในองค์ปรางค์มีรูปประติมากรรมจำาหลัก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ การเดินทาง ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ และ ๒๑๖๗ ระยะทาง ๕๒ กิโลเมตร ก่อนถึงตัวอำเภอ ๘ กิโลเมตร