Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองศรีสะเกษ

วัดมหาพุทธาราม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ คือ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย มีความสูงจากฐานถึงยอดเกศ ๖.๘๕ เมตร หน้าตักกว้าง ๓.๕๐ เมตร เดิมเป็นพระพุทธรูปศิลาจำหลัก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยขอมซึ่งมีอายุกว่าพันปี มีหลักฐานบ่งชี้ว่าองค์พระแท้จริงแล้วเป็นหินดำเกลี้ยง แต่มีการฉาบปูนทับไว้เพื่อป้องกันการโจรกรรม ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ติดกับศาลากลางจังหวัด เดิมศาลหลักเมืองเก่ามีสภาพทรุดโทรม ในปี ๒๕๑๙ จึงได้ทำการก่อสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่ขึ้นมาในบริเวณเดิม รูปแบบก่อสร้างเป็นแบบจัตุรมุข องค์เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปหัวใจ เส้นผ่าศูนย์กลางของเสา ๓๐ เซนติเมตร ความสูงจากฐานถึงยอดเสา ๒๒๙ เซนติเมตร แล้วเสร็จในปี ๒๕๓๑ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำาบลหนองครก ห่างจากศาลากลางจังหวัด ๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๒๓๗ ไร่ มีลำห้วย ๒ สาย คือ ห้วยใหญ่และห้วยปูนน้อย มาบรรจบกันตรงด้านทิศเหนือของสวนฯ ภายในสวนมีต้นลำดวนขึ้นอยู่หนาแน่น เหมาะแก่การทัศนศึกษาในเชิงพฤกษศาสตร์ ต้นลำดวนเป็นพันธุ์ไม้หอมจะผลิดอกหอมอบอวลในราวเดือนมีนาคมของทุกปี และเนื่องจากต้นไม้ชนิดนี้มีความเกี่ยวพันกับชื่อ ศรีนครลำดวนในอดีต จึงได้นำลำดวนมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีสวนสัตว์ […]