Categories
งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เทศกาลงานประเพณีประจำปีจังหวัดระนอง

งานปิดทองพระถ้ำขยางค์ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน (กุมภา […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองระนอง

อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง ณ ระนอง […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วัดเขียนบางแก้ว เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นวัดเ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก

สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ห่างจากอำเ […]