วัดภูทอก จังหวัดบึงกาฬ

วัดภูทอก หรือ วัดเจติยาคีรีวิหาร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะแก่การบำเพ็บธรรมของภิกษุ – สามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีความเงียบสงบ สวยงามด้วยธรรมชาติแวดล้อมที่แฝงไว้ซึ่งเสน่ห์ทางธรรม โดยมี พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง อยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 50 กิโลเมตร ภูทอกมี 2 ลูก คือ ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย ส่วนที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถชมได้คือภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม จุดเด่นของภูทอกคือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอกแบบ 360 องศา ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 จะมีบันไดไม้เดินแบบตรงทอดยาว ข้างทางเดินจะมีดอกไม้ป่าและใบเฟิร์นสีเขียวสดเกาะสอดแทรกตามก้อนหิน ช่างเป็นภาพท่งดงามดุจดั่งศิลปะที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้น และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปจะเป็นสะพานเวียนรอบเขา ซึ่งในบางช่วงอาจมีทางเดินลัดเลาะไปตามโขดหินบ้าง ชั้นที่ 5 ถือว่าเป็นชั้นที่สำคัญที่สุด เพราะมีศาลาขนาดใหญ่ พระพุทธรูป กุฏิพระ และเป็นที่เก็บศพของพระอาจารย์จวนด้วย …

วัดภูทอก จังหวัดบึงกาฬ Read More »