Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

น้ำตกไพรวัลย์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

น้ำตกไพรวัลย์ ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด เขตรักษา […]