Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

น้ำตกห้วยจันทร์

  • Home
  • สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาล สิ่งปลูกสร้างภายในตกแต่งด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบนับล้านใบที่ชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาค เป็นวัดที่มีลักษณะสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะศาลาใหญ่ที่เรียกว่า ศาลาฐานสโมสรมหาเจดีย์แก้ว และนอกจากนี้ยังมีสิม (โบสถ์) ที่ใช้ขวดเครื่องดื่มจำนวนมากเป็นส่วนประกอบในการสร้างตั้งอยู่กลางน้ำ ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวข้างหลังองค์ประธานตกแต่งลวดลายด้วยฝาจีบของเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่นำมาประกอบรวมกันซึ่งมีความสวยงามแปลกตา การเดินทาง จากวงเวียน อำเภอขุนหาญ วนออกทางขวาถนนหมายเลข ๒๑๒๘ ฝั่งโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ตรงไป ๕๐ เมตร เลี้ยวขวาไปอีก ๑๐๐ เมตร วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ ปราสาทตำหนักไทร ตั้งอยู่ที่บ้านตำหนักไทร ตำบลบักดอง เป็นปราสาทอิฐหลังเดียวบนฐานศิลาทราย…