Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

น้ำตกพลิ้ว

  • Home
  • เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว หาดแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว หาดแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วัดมังกรบุปผาราม หรือวัดเล่งฮัวยี่ อยู่บนถนนสุขุมวิท เส้นทางสาย จันทบุรี-ขลุง ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี ๑๖ กิโลเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นวัดนิกายมหายาน มีศาลาและพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยกระเบื้อง โมเสก เป็นลวดลายต่างๆ อย่างงดงาม ภายในวัดมีบรรยากาศที่เงียบสงบ และร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรม วัดมีที่พักสำหรับผู้มา ปฎิบัติธรรม วัดมีงานประจำปี ๒ งาน คือ งานบุญกฐิน จัดขึ้นหลังช่วงเทศกาลออกพรรษา และงานทำบุญประจำปีของวัด จัดขึ้นหลังวันตรุษจีน ๒๑…