เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว หาดแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วัดมังกรบุปผาราม หรือวัดเล่งฮัวยี่ อยู่บนถนนสุขุมวิท เส้นทางสาย จันทบุรี-ขลุง ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี ๑๖ กิโลเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นวัดนิกายมหายาน มีศาลาและพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยกระเบื้อง โมเสก เป็นลวดลายต่างๆ อย่างงดงาม ภายในวัดมีบรรยากาศที่เงียบสงบ และร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรม วัดมีที่พักสำหรับผู้มา ปฎิบัติธรรม วัดมีงานประจำปี ๒ งาน คือ งานบุญกฐิน จัดขึ้นหลังช่วงเทศกาลออกพรรษา และงานทำบุญประจำปีของวัด จัดขึ้นหลังวันตรุษจีน ๒๑ วัน จะมีประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญถือศีล และพำนักที่วัดตลอด ช่วงการจัดงานนาน ๗ – ๑๐ วัน โทร. ๐ ๓๙๓๙ ๗๒๑o, ๐๘๑ ๙๓๙ ๗๕๕๙ เจดีย์ทองวัดทรายงาม ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัว เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ บนยอดเจดีย์สามารถชมวิวทิวทัศน์ โดยรอบเมืองจันทบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ บนเทือกเขาสระบาป มีเนื้อที่ …

เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว หาดแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี Read More »