Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

นาขั้นบันได

  • Home
  • นาขั้นบันไดอำเภอปัว จังหวัดน่าน

นาขั้นบันไดอำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชมนาข้าวขั้นบันได พร้อมเที่ยวฟาร์มเห็ด อำเภอปัว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวเมืองน่านเพียง 60 กิโลเมตร นับเป็นอำเภอที่มีบรรยากาศสุขสงบน่ามาเที่ยวไม่แพ้ตัวเมืองน่าน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปัวจะเขียวขจีไปด้วยทุ่งนาข้าว ซึ่งสามารถขับรถเที่ยวชมทิวทัศน์นาข้าวได้ตลอดทาง แต่หากอยากชมวิวทุ่งนาสวยๆ ก็ต้องแวะไปเที่ยวฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ ซึ่งจากฟาร์มเห็ดสามารถชมวิวทุ่งนาของปัวได้อย่างสวยงามที่สุด การเที่ยวชมทุ่งนาข้าวในอำเภอปัวสามารถเที่ยวชมได้ไม่ยาก เพราะทุ่งนาข้าวส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมทางหลวง จากตัวเมืองน่านใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 มาทางอำเภอท่าวังผา จากนั้นเข้าสู่ปัวด้วยทางหลวงหมายเลข 1256 เส้นทางนี้สามารถชมวิวทุ่งนาสีเขียวกันได้ตลอดทาง สำหรับใครที่ชื่นชอบการพักผ่อนชมวิวทุ่งนาสวยๆ มาเยือนอำเภอปัวก็ต้องไม่พลาดไปพักผ่อนกันที่ บ้านพักผาเก๊าะ-น้ำกูน หรือฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ เพราะที่นี่นอกจากจะเป็นบ้านพักอันสุขสงบใกล้ชิดธรรมชาติแล้ว ด้วยลักษณะที่ตั้งอยู่บนเนินเขาจากบริเวณห้องพักจึงเป็นจุดชมวิวนาข้าวที่สวยงามที่สุดอีกแห่งของปัวด้วย หากมองออกไปจะเห็นทุ่งนาข้าวสีเขียวทอดยาวไปถึงภูเขาด้านหลัง ซึ่งเป็นนาขั้นบันไดเรียงรายเล่นระดับอยู่ตลอดแนว…

โครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมแปลงผัก ไร่กะหล่ำ และนาข้าวขั้นบันได แม่ลาน้อยเป็นอำเภอหนึ่งทางทิศใต้ของอำเภอเมือง และอำเภอขุนยวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และยังมีอาณาเขตติดกับอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทางด้านทิศตะวันออก แม่ลาน้อยจึงเป็นอำเภอสงบเงียบที่มีทิวทัศน์สวยงามของขุนเขา และเหล่าทุ่งนาข้าวสวยๆ ไม่แพ้กับวิวทางฝั่งขุนยวม และแม่แจ่ม โดยเฉพาะคนรักการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบริเวณแม่ลาน้อยยังเป็นที่ตั้งของโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตลอดสองข้างทางจึงมีทิวทัศน์ของไร่กะหล่ำปลี นาข้าวขั้นบันได และแปลงผักปลอดสารพิษของชาวเขาให้ชมกันตลอดปี โครงการหลวงแม่ลาน้อย ตั้งอยู่ในเขตตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยนับเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดตั้งขึ้นมาด้วยพระราชทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือพัฒนาอาชีพให้แก่ชาวเขาในพื้นที่ ซึ่งในอดีตจะนิยมปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยทำลายป่าไม้กันอย่างมาก โดยโครงการหลวงจึงเป็นศูนย์พัฒนาที่มีแปลงผักปลอดสารพิษ แปลงปลูกพืชผัก ปลูกผลไม้ และไร่กาแฟให้เดินเที่ยวชมหลายแห่ง นอกจากนี้ก็ยังมีแปลงปลูกพืชผักนอกศูนย์ฯ ให้ชมด้วย เช่น ไร่กะหล่ำปลี…